รากฟันเทียมฟันหน้า ทำตอนไหน

 • คนไข้ที่สูญเสียฟันหน้า
 • คนไข้ที่เป็นโรคเหงือก(โรคปริทันต์) ทำให้สูญเสียกระดูกจนทำให้ฟันหน้าโยกคลอน
 • สภาพของฟันเดิมมีการผุ แตก หัก และทันตแพทย์พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถรักษาไว้ได้ เช่น รากแตกหรือรากฟันสั้น
 • คนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้ฟันหน้าละลาย
 • คนที่สูญเสียฟันหน้าจากอุบัติเหตุ

สิ่งที่ควรรู้ในการทำรากฟันเทียมฟันหน้า

 • อย่าเพิ่งถอนฟันหน้า ก่อนมาปรึกษาทันตแพทย์ด้านรากฟันเทียม เนื่องจากกระดูกบริเวณฟันหน้าจะค่อนข้างบาง การที่จะถอนเพื่อทำรากฟันเทียม ต้องวางแผนการรักษาอย่างรัดกุม และรักษาอย่างเป็นขั้นตอน
 • การถอนฟันเพื่อทำจะทำรากฟันเทียมฟันหน้าจะต้องถอนอย่างระมัดระวัง และมักจะทำการใส่กระดูกเทียมร่วมด้วย หรือในบางรายอาจใส่รากฟันเทียมพร้อมกระดูกเทียมไปเลย(Immediate implant placement) ดังนั้นถ้ามีแผนทำรากฟันเทียมและถอนไปก่อนอาจจะทำให้การรักษายุ่งยากไปกว่าเดิม
 • ส่วนใหญ๋เคสฟันหน้ามักจะต้องปลูกกระดูกและปลูกเหงือกร่วมด้วย เนื่องจากเบ้าฟันบริเวณฟันหน้าจะค่อนข้างบาง
 • กรณีที่สูญเสียฟันหน้าหลายซี่ อาจจะไม่ต้องฝังรากฟันเทียมทุกซี่ แต่ทำการฝังรากฟันเทียมแล้วทำสะพานฟันทดแทน โดยทันตแพทย์จะพิจารณาจากปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น กระดูก เหงือก การสบฟัน

ใส่ฟันทดแทนบริเวณฟันหน้า สามารถใส่แบบไหนได้บ้าง

 • ฟันปลอมถอดได้

  • เมื่อสูญเสียฟันหน้าสามารถใช้ฟันปลอมถอดได้ แต่มักเกิดปัญหาเมื่อเวลาผ่านไป สันกระดูกบริเวณฟันหน้ามักจะละลายลงไป ทำให้ฟันปลอมหลวม ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ทานอาหารไม่สะดวก กัดอาหารไม่ดี ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวลดลง
  • ฐานของฟันปลอมถอดได้จะใหญ่ และคับเพดานปาก ดังนั้นจะทำให้ไม่สะดวกและประสิทธิภาพในการรับรสจะลดลง
 • สูญเสียฟันหน้า ทำสะพานฟัน ดีไหม?

  • สะพานฟัน เป็นการทดแทนฟันที่สูญเสียไป ที่มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติ ข้อดีคือใช้เวลาสั้น ไม่ต้องปลูกกระดูก แต่มีข้อเสียคือต้องทำการกรอฟันธรรมชาติข้างเคียงออก ทำให้สูญเสียเนื้อฟันธรรมชาติไป
  • การที่ฟันธรรมชาติถูกกรอไปทำให้เนื้อฟันบางลง มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาในอนาคต
  • การที่สะพานฟันยึดฟันข้างเคียงไว้ หากมีปัญหาในอนาคต จะต้องรื้อฟันทั้งชุด ไม่สามารถแก้ไขรายซี่ได้
 • รากฟันเทียมฟันหน้า

  • รากฟันเทียมเป็นการทดแทนฟันหน้าที่ดีที่สุด เนื่องจากมีความใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมาก
  • ข้อเสีย ของรากฟันเทียมฟันหน้า คือมีการผ่าตัดและการรักษาที่ค่อนข้างซับซ้อน โดยเฉพาะในเคสที่ถอนฟันไปนาน ดังนั้น ก่อนที่จะถอนฟัน ให้ปรึกษาทันตแพทย์รากฟันเทียมก่อน เพื่อเตรียมบริเวณที่ถอนฟันให้เหมาะสมเพื่อจะรับรากฟันเทียม รากฟันเทียมฟันหน้า ดีอย่างไร
  • คนที่สูญเสียฟันหน้าไป จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะสูญเสียความมั่นใจ พูดไม่ชัด บดเคี้ยวไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นการทำรากฟันเทียมฟันหน้า ซึ่งเป็นการใส่ฟันแบบติดแน่น จะสามารถเรียกความมั่นใจและความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต เนื่องจากรากฟันเทียมฟันหน้าจะมีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด
  • การดูแลรากฟันเทียมฟันหน้า สามารถดูแลได้เหมือนฟันธรรมชาติปกติ คือการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟัน
  • ลดปัญหาในระยะยาว เนื่องจากถ้าถอนฟันไปแล้วไม่ใส่ฟันอาจจะเกิดผลเสีย เช่น ฟันข้างเคียงยื่นยาว ฟันข้างเคียงล้มหาช่องว่าง และที่สำคัญคือกระดูกขากรรไกรเกิดการสลายตัว

ทำไมต้องรีบทำรากฟันเทียมฟันหน้า ปล่อยไว้ไม่ได้

ฟันหน้านั้นเป็นบริเวณที่สำคัญเนื่องจากเป็นบริเวณที่เห็นได้ชัด การสูญเสียฟันหน้าจะทำให้สูญเสียความมั่นใจ บุคลิกภาพไม่ดี ออกเสียงไม่ชัด

ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สูญเสียฟันหน้า ไม่ว่าจะเป็นฟันหน้าหัก แตก ร้าว จนต้องถอนออก  หรือสูญเสียฟันไปจากอุบัติเหตุ จึงควรพบทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญโดยด่วน ก่อนที่จะสายเกิดไป

 • เมื่อฟันหลุดออกจะเกิดการเคลื่อนที่ของฟันข้างเคียง ทำให้ฟันข้างเคียงล้ม
 • เกิดการละลายของกระดูก เมื่อสูญเสียฟันหน้าไปนานๆและไม่ได้ทำรากฟันเทียม  ทำให้กระดูกบริเวณนั้นละลายและยุบตัว การรักษาจะมีความยากมากขึ้น
 • ฟันหน้าเป็นบริเวณที่ยากในการทำรากฟันเทียม เนื่องจากต้องทำให้เกิดความกลมกลืนกับฟันข้างเคียง มีความสวยงาม จึงต้องใช้เวลาในการรักษามากกว่าบริเวณอื่นๆ
 • การรักษาจะมีการปลูกกระดูกและปลูกเหงือกร่วมด้วย ซึ่งใช้เวลาในการรักษานาน