รากฟันเทียม การใส่ฟันที่ดีที่สุดที่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติที่สุด เหมาะกับผู้ที่สูญเสียฟันแท้ ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งซี่ สองซี่ ตลอดจนทั้งปาก โดยไม่ต้องถอดออก สามารถเคี้ยวอาหารและออกเสียง ตลอดจนใช้ชีวิตประจำวันได้ดี เหมือนฟันธรรมชาติ 

อย่างไรก็ตามการทำรากฟันเทียมไม่ได้หมายความว่าจะทำได้ทุกคน บางกรณีมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถทำรากฟันเทียมได้ ก็จะต้องแก้ไขก่อนหรือหาทางรักษาอื่นๆ เพื่อทดแทน เพื่อให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกลับคืนมา

ใครที่ใส่รากฟันเทียมไม่ได้ ข้อห้ามและข้อจำกัดของการทำรากฟันเทียม

  • ผู้ที่สูบบุหรี่จัด ผู้ที่สูบบุหรี่จัดจะมีความเสี่ยงที่แผบติดเชื้อหรือเกิดภาวะรากฟันเทียมหลุด ไม่ยึดติดกับกระดูกได้
  • ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี 
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างที่ควบคุมไม่ได้
  • ผู้ที่กระดูกไม่พอที่จะใส่รากฟันเทียม เนื่องจากถอนฟันนาน อุบัติเหตุหรือติดเชื้อรุนแรง ทำให้ไม่สามารถฝังรากฟันเทียมได้
  • ผู้ที่กินยารักษากระดูกพรุน 
  • ผู้ที่รับการฉายรังสีบริเวณศรีษะและใบหน้า