รากฟันเทียมทนไหม อยู่ได้กี่ปี ทำอย่างไรให้อยู่ได้นานๆ

รากฟันเทียมเป็นการใส่ฟันที่ดีที่สุดในปัจจุบัน มีความเหมือนธรรมชาติมาก ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเคี้ยว ความสวยงาม 

อย่างไรก็ตามราคารากฟันเทียมก็สูงกว่าการใส่ฟันแบบอื่นๆ ทำให้หลายคนกังวลว่าการทำรากฟันเทียมอยู่ได้นานไหม คุ้มค่ากับการลงทุน ทั้งค่าใช้จ่ายและการผ่าตัดไหม 

รากฟันเทียมทนไหม คุ้มค่าไหม

รากฟันเทียมเป็นวัสดุที่คงทน แข็งแรง ปัจจุบันมีงานวิจัยรองรับว่าอยู่ได้หลายสิบปี ซึ่งหมอเองก็คาดหวังว่าอยากให้รากฟันเทียมที่ทำให้คนไข้อยู่กับคนไข้ไปตลอดชีวิต แต่มีข้อแม้ว่าคนไข้ต้องดูแลและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด