รากฟันเทียมเจ็บไหม จะดูแลอย่างไรให้เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว

รากฟันเทียมเจ็บไหม การใส่รากฟันเทียมปัจจุบันมีการพัฒนา ทำให้แผลที่เปิดเล็กลง แผลหายเร็วขึ้น ฟื้นตัวเร็ว 

การเตรียมตัวก่อนรักษารากฟันเทียม

 1. วันที่ปรึกษาและวางแผนการรักษาให้แจ้งโรคประจำตัว การแพ้ยา ข้อจำกัดของตนให้แพทย์ทราบโดยละเอียด
 2. หากมีโรคประจำตัวเช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ ทันตแพทย์จะทำการประสานงานกับแพทย์ที่รักษาโรคเหล่านี้ เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการทำรากฟันเทียม
 3. รับประทานยาตามแพทย์ประจำตัวสั่ง อย่าหยุดยาเอง 
 4. งดสูบบุหรี่อย่างน้อย7วันก่อนการผ่าตัด
 5. หากร่างกายไม่พร้อม มีอาการไม่สบาย เช่น เป็นไข้ ปวดเมื่อยรุนแรง ให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อน และรักษาให้หายก่อนทำการผ่าตัดรากฟันเทียม

วิธีการดูแลหลังทำรากฟันเทียม

 1. กัดก๊อซแน่นๆ เพื่อทำการห้ามเลือด ต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง กัดแล้วกลืนน้ำลาย อย่าบ้วนน้ำลายและอย่าเปลี่ยนผ้าก๊อซบ่อย
 2. ประคบเย็นใน 3 วันแรก ด้วยน้ำแข็ง 
 3. วันที่ 4 เป็นต้นไปประคบอุ่น ด้วยผ้าชุบน้ำอุ่น 
 4. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เจ็ดวันหลังทำรากฟันเทียม
 5. รับประทานอาหารอ่อนๆ เย็นๆ หลีกเลี่ยงอาหารร้อน และเผ็ดจัด
 6. หลีกเลี่ยงการเคี้ยวของแข็ง ไม่ควรอมหรือดูดน้ำแข็ง
 7. แปรงฟันได้ตามปกติ
 8. รับประทานยาตามแพทย์สั่งให้ครบ
 9. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เกิดการกระทบกระเทือน