ราคารากฟันเทียม

ผู้ที่วางแผนทำรากฟันเทียม และกำลังสำรวจและประเมินค่าใช้จ่ายในการทำรากฟันเทียม พร้อมกับเปรียบเทียบว่า รากฟันเทียมยี่ห้อไหมเหมาะกับเรา ยี่ห้อรากฟันเทียมแบบไหนดีที่สุด และรากฟันเทียมแต่ละยี่ห้อแตกต่างกันอย่างไร 

คนไข้สามารถอ่านข้อมูลเปรียบเทียบรากฟันเทียมในแต่ละยี่ห้อและแต่ละรุ่นตามนี้ค่ะ

รากฟันเทียม ยี่ห้อไหนดีแต่ละยี่ห้อต่างกันอย่างไร

แพคเกจ

รากฟันเทียมซี่เดียว 1 ซี่ พร้อมครอบฟันเซอร์โคเนีย(Single dental implant with zirconia crown)

เงื่อนไขการชำระค่ารักษา

60% วันที่ผ่าตัดฝังรากฟันเทียม

20%วันที่พิมพ์ปาก

20%วันที่ใส่ฟัน

ขั้นตอนการรักษา
1.พบทันตแพทย์เพื่อประเมิน และทำการถ่ายภาพรังสีสามมิติเพื่อประเมินกระดูก
2.ฝังรากฟันเทียม ใช้เวลา 30-180 นาทีขึ้นกับความยาก
-ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระวันฝังรากฟันเทียม : รากฟันเทียม 60%
รอให้รากเทียมยึดกับกระดูกสามเดือน
3.พิมพ์ปากเพื่อทำครอบฟันบนรากฟันเทียม
-ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระวันที่พิมพ์ครอบ : 20%ของค่ารากเทียม
4.รอหนึ่งสัปดาห์แล้วมาใส่ครอบฟันบนรากฟันเทียม
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระวันที่ใส่ฟัน : 20%ของค่ารากเทียม

ราคารากฟันเทียมพร้อมครอบฟัน-สะพานฟัน

รากฟันเทียมซี่เดียว(single tooth)

การทำรากฟันเทียม ในแต่ละขั้นตอน

 • ฝังรากฟันเทียม กับตอนพิมพ์ครอบรากเทียมห่างกัน 3-6 เดือน 
 • พิมพ์ครอบรากฟันเทียมห่างกับใส่ครอบรากฟันเทียม 1-2 สัปดาห์

ราคาใส่รากฟันเทียมแบบซี่เดียว แบ่งตามยี่ห้อของรากฟันเทียม ได้ดังนี้

Dentium + ครอบฟันชนิด Zirconia 35,000 (เกาหลี)

สามารถแบ่งจ่าย ผ่อนชำระได้

 • ตอนฝังรากฟันเทียม  21,000 บาท
 • พิมพ์ครอบบนรากฟันเทียม 7,000 บาท
 • ใส่ครอบบนรากฟันเทียม 7,000  บาท

Neodent + ครอบฟันชนิด Zirconia 45,000 (สวิสเซอร์แลนด์-บราซิล)

สามารถแบ่งจ่าย ผ่อนชำระได้

 • ตอนฝังรากฟันเทียม  27,000 บาท
 • พิมพ์ครอบบนรากฟันเทียม 9,000 บาท
 • ใส่ครอบบนรากฟันเทียม 9,000  บาท

Straumann roxolid + ครอบฟันชนิด Zirconia (สวิสเซอร์แลนด์)

สามารถแบ่งจ่าย ผ่อนชำระได้

 • ตอนฝังรากฟันเทียม  39,000 บาท
 • พิมพ์ครอบบนรากฟันเทียม 13,000 บาท
 • ใส่ครอบบนรากฟันเทียม 13,000  บาท

ราคารากฟันเทียม 2 ซี่ พร้อมกับสะพานฟัน 3 ซี่ (implant support bridge)

 • Dentium 90,000
 • Neodent 110,000
 • Straumann 150,000

รากฟันเทียมสองราก สะพานฟันสี่ซี่

 • Dentium 110,000
 • Neodent 130,000
 • Straumann 170,000

กรณีใส่ฟันทั้งขากรรไกร

ราคารากฟันเทียม 2 ซี่ โดยยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ Locator กับ ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก (implant overdenture)

 • Dentium 100,000
 • Neodent 120,000
 • Straumann 160,000

ราคารากฟันเทียม 2 ซี่ โดยยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ bar กับ ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก (implant overdenture)

 • Dentium 120,000
 • Neodent  140,000
 • Straumann 160,000

ราคารากฟันเทียม 4 ซี่ โดยยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ LOCATOR กับ ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก (implant overdenture)

 • Dentium 170,000
 • Neodent  210,000
 • Straumann 290,000

ราคารากฟันเทียม 4 ซี่ โดยยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ bar กับ ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก (implant overdenture)

 • Dentium  190,000
 • Neodent  230,000
 • Straumann 290,000

ราคารากฟันเทียม ทั้งปาก แบบ all on 4

 • Dentium 210,000
 • Neodent 250,000
 • Straumann 330,000

  ALL-ON IMPLANT PACKAGE INCLUDED

  • Unlimited 3D CBCT X-ray
  • Computer guided implant planning
  • PMMA Bridges on 4 implants
  • Hybrid acrylic denture

ราคารากฟันเทียม ทั้งปาก แบบ all on 6

 • Dentium 320,000
 • Neodent 380,000
 • Straumann 450,000

สะพานฟันทั้งขากรรไกรรองรับด้วยรากฟันเทียม

รากฟันเทียมสี่ราก รองรับสะพานฟันสิบซี่

 • Dentium 280,000
 • Neodent 300,000
 • Straumann 350,000

รากฟันเทียมหกราก รองรับสะพานฟันสิบสองซี่

 • Dentium 330,000
 • Neodent 390,000
 • Straumann 470,000

แพคเกจใส่ฟันทั้งปากแบบ ALL ON 4 ,ALL ON 6

ราคา แพคเกจการใส่ฟันทั้งขากรรไกรแบบ ALL ON 4

NEOBIOTECH
250,000
เกาหลี
ราคาจับต้องได้
Neodent
290,000
BY STRAUMANN
บราซิล
STRAUMANN ROXOLID
340,000
แข็งแรงกว่าปกติ
STRAUMANN BLX
450,000
ดีที่สุด
ผลิตเพื่อการใส่ฟันทันที
แข็งแรงที่สุด
ยึดกับกระดูกเร็ว

ราคา แพคเกจการใส่ฟันทั้งขากรรไกรแบบ ALL ON 6

NEOBIOTECH
300,000
เกาหลี
ราคาจับต้องได้
Neodent
340,000
BY STRAUMANN
บราซิล
STRAUMANN ROXOLID
390,000
แข็งแรงกว่าปกติ
STRAUMANN BLX
550,000
ดีที่สุด
ผลิตเพื่อการใส่ฟันทันที
แข็งแรงที่สุด
ยึดกับกระดูกเร็ว

PACKAGE INCLUDED

 • Unlimited 3D CBCT X-ray
 • ถอนฟันทั้งหมด
 • การปั่นเลือดเพื่อทำ PRF ช่วยในการหายของแผล
 • Computer guided implant planning
 • สะพานฟันชั่วคราว
 • Hybrid acrylic denture
 • ปลูกกระดูกและปลูกเหงือกทั้งขากรรไกร

อัพเกรดส่วนของสะพานฟันเป็น Zirconia bridges on All-ON : 100,000