ฟันปลอมมีกี่ประเภท ฟันปลอมแบบไหนเหมาะกับเรา

ผู้ที่สูญเสียฟันแท้ไป ไม่ว่าจะจากฟันหัก ฟันแตก ฟันหลุด หรือมีเหตุที่ไม่สามารถเก็บฟันไว้ได้และต้องถอน ต้องใส่ฟันทดแทน 

ฟันปลอมเป็นทางออกในการใส่ฟันทดแทน เพื่อช่วยให้กลับมายิ้มได้อย่างมั่นใจ 

คนไข้ที่ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับฟันปลอมอาจจะสับสนว่าฟันปลอมมีกี่ประเภท ในบทความนี้หมอจะอธิบาย และยกตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเลือกการรักษาที่เหมาะสมค่ะ